Gartners Magic Quadrant voor Business Intelligence

  1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Gartners Magic Quadrant voor Business Intelligence
Voor het tweede opeenvolgende jaar is Microsoft het verste rechts gepositioneerd voor “completeness of vision” binnen het “leaders quadrant” van Gartner.

Sinds 2016 heeft Microsoft Power BI een significante groei laten zien op zowel de as “completeness of vision” als “ability to execute”. Power BI is voor het grote publiek beschikbaar sinds juli 2015 en in die korte tijdspanne is er een enorme vooruitgang geboekt. Power BI wordt niet alleen door steeds meer organisaties gebruikt, ook valt op dat binnen organisaties steeds meer afdelingen en functies gebruik maken van Power BI.

Power BI is de meest moderne Business Intelligence oplossing van het moment. Microsoft doet er alles aan om continu innovaties te blijven toevoegen aan Power BI. Het motto hierbij is “five minutes to wow. Doel hierbij is dat een potentiële gebruiker zich binnen 5 seconden moet kunnen aanmelden bij Power BI en dat de dienst al binnen 5 minuten toegevoegde waarde biedt voor organisaties.

Niet voor niets is Power BI een hot item bij steeds meer organisaties, Wereldwijd wordt er steeds meer gebruik gemaakt van Power BI.

Het centraal stellen van de gebruiker zorgt ervoor dat er kort cyclisch ontwikkeld wordt. Iedere week komen er updates uit voor de services en Power BI Desktop krijgt iedere maand een update. Hierbij wordt continu de feedback vanuit de Power BI community gebruikt. Hierdoor wordt er steeds meer functionaliteit toegevoegd wat is ontstaan vanuit de behoefte van huidige Power BI gebruikers. Sinds juli 2015 hebben meer dan 200.000 actieve gebruikers meer dan 6000 ideeën aangedragen. Al deze ideeen hebben rechtstreeks geleid tot de evolutie van Power BI. Microsoft luistert echt naar haar actieve gebruikers en Power BI is alleen maar het product wat het nu is door de actieve input van haar gebruikers.

Door deze kort cyclische aanpak heeft Microsoft het voor elkaar gekregen om haar achterstand op haar concurrenten wat betreft visualisatie tooling voor haar BI omgeving om te zetten in het meest innovatieve product op de markt.

Lees verder op de Microsoft website.